Liệt dương và huyết áp của dương vật có quan hệ như thế nào?

Phương pháp xác định huyết áp của dương vật như thế nào?

Dương vật cương cứng lên, chủ yếu là dưới sự khống chế của thần kinh các cấp, do huyết áp động mạch tầng thêm gây nên, còn sự trở ngắt đường chảy ra của tĩnh mạch chỉ có tác dụng trong thời gian duy trì cương cứng\ Do đó, dương vật cương cứng lên về cơ bản là một hiện tượng động lực học huyết dịch. Việc đo xác định và quan sát huyết áp của động mạch dương vật có ý nghĩa cực kì quan trọng đối với việc chẩn đoán bệnh liệt dương. Trên lâm sàng, nguyên nhân gây bệnh liệt dương thường gặp nhất ở chỗ phân rẽ động mạch chủ bị khép kín huyết mạch có tính tắc, nó có thể dẫn đến đau ở mông và đùi, đi cà nhắc (thọt) và liệt dương. Xơ cứng động mạch cũng có thể ảnh hưởng đến sự cung cấp huyết dịch cho bụng dưới, cho huyết quản âm bộ và cho động mạch ở lưng dương vật và tuần hoàn huyết dịch của động mạch ở thân xương xốp của dương vật, đồng thời có thể phát sinh xơ sợi hóa, canxi hóa và trở tắc huyết quản nhỏ của thân xương xốp của dương vật.

Bệnh liệt dương và sự liên quan tới huyết áp ở dương vật

Phương pháp kiểm tra hệ thông tuần hoàn máu của dương vật có thể nói ngày càng hoàn thiện, nhưng việc đo xác định huyết áp của dương vật vẫn có tác dụng lâm sàng đặc biệt không thể thay thể được. Nhất là khi không có đủ điều kiện kiểm đo khác để chẩn đoán liệt dương thì việc đo xác định huyết áp của dương vật là một phương pháp chẩn đoán hữu dụng. Phương pháp này, trong việc đánh giá tình hình công năng của hệ thống tuần hoàn máu có trở ngại đến công năng làm cương cứng dương vật, là một phương pháp chẩn đoán đơn giản nhưng lại hết sức quan trọng, không có tính tổn thương. Ngay từ những năm 60 của thế kỉ 20, các bác sĩ đã dùng cách xúc chẩn tỉ mĩ bằng cách lần lượt kẹp mỗi bên xương xốp của dương vật vào giữa ngón tay trỏ và ngón tay cái sẽ có thể cảm giác được nhịp đập của huyết quản động mạch của dương vật. Phương pháp này có thể cung cấp ấn tượng sơ bộ về áp lực bên trong của động mạch. Khi sờ không thấy động mạch, thì thường là công năng làm cương cứng dương vật hạ thấp. Song, bác sĩ rất khó đưa ra một chẩn đoán chính xác đối với mỗi người bệnh. Những năm gần đây, thiết bị và kĩ thuật đo thăm dò siêu âm Doppler đã đưa chất lượng đo xác định huyết áp của dương vật lên cao thêm một bước và đáng tin cậy rất nhiều. Nó thích dụng với việc nghiên cứu tình hình động mạch gốc, có thể phát hiện ra khiêm khuyết của bất cứ một động mạch nào chảy vào tô chức làm cương cứng dương vật. Nó có đầu thăm dò hai hướng dạng bút chì 10 MHz (megahertz) nố~i liền với bộ phóng đại âm tần, vừa có thể truyền âm thanh vào trong ông nghe, cũng có thể truyền tín hiệu âm thanh vào bộ polygraph và microphone. Khi đo huyết áp Q dương vật cần phải sử dụng “túi áo huyết áp” hẹp nhất dùng cho trẻ dưới 1 tuổi, khi đo, cuộn buộc túi này vàq gốc dương vật làm trở ngắt huyết dịch, sau cTó dùng đầq thăm dò Doppler 10 MHz lần lượt kiểm đo huyết áp củq động mạch lưng bên trái, bềrụphải dương vật và độn^ mạch bên trái, bên phải thân xương xốp của dưdng vật Cũng giông như đo huyết áp lúc bình thường, cần thônịí qua áp lực của túi áo huyết áp làm trở ngắt huyết lưu sau đó lại phóng khí ra mới có thể thông qua âm than}} huyết quản để phán đoán huyết áp. Các bước khác củh việc đo huyết áp cũng giông như đo xác định huyết áp (ị động mạch cánh tay vậy.

Ý nghĩa lâm sàng của việc đo xác định huyết áp ở dương vật đối với việc chẩn đoán bệnh liệt dương là gì?

Thông thường chỉ sô” động mạch của dương vật biểu thị tình trạng huyết áp của dương vật, chỉ số’ động mạch của dương vật bằng huyết áp động mạch dương vật chịa cho huyết áp động mạch cánh tay. Chỉ sô’ động mạch dương vật của người bình thường gần với 1, nếu vưqt quá 0,8 là bình thường. Nếu huyết áp động mạck dương vật so với huyết áp động mạch bình quân của toàn thân I hấp hơn 30mmHg (4,0 kPa) hoặc chỉ sô” động mạch của dương vật thấp hơn 0,6 thì là khác thường. Nguyên tắc phán đoán kết quả đo xác định huyết áp dương vật có mấy điểm sau đây:

  • Khi chỉ số động mạch dương vật có ít nhất 1 động mạch < 0,6 mới có thể tổn hại đến công năng cương cứng của dương vật (rất hiếm thấy chỉ có một động mạch chỉ sô” < 0,6, còn 3 động mạch còn lại bình thường), sô” lượng đọc của động mạch thân xương xô”p của dương vật có ý nghĩa nhất.
  • Khi chỉ sô” của một hoặc nhiều động mạch ỏ trong khoảng 0,6 ~ 0,8 chứng tỏ công năng của huyết quản có phần bất túc.
  • Tất cả những chỉ sô” động mạch trên 0,8 chứng tỏ công năng của huyết quản dương vật kiện toàn.
  • Khi chênh lệch áp lực thu co của động mạch thân xương xốp của dương vật ở hai bên là 30mmHg (4,0 kPa) chứng tỏ là động mạch trong âm bộ và phân nhánh của nó có tổn hại trên ý nghĩa lâm sàng.

Nhưng, kết quả đo chính xác huyết áp của dương vật thường không phải là cô” định, điều này vừa có nguyên nhân hạn chế về kĩ thuật, vừa có nguyên nhân phản ứng của huyết quản dương vật bị ảnh hưởng của môi trường và tâm trạng. Do đó, nếu đo được kết quả khác thường thì nhất định phải đo xác định lại để nghiệm chứng rồi mới có thể đưa ra kết luận về chỉ sô” của động mạch dương vật khác thường được. Đo xây dựng huyết áp của động mạch, nếu chẩn đoán là sự cung cấp máu của động mạch không đủ thì có thể có ích, nhưng nếu chỉ dựa vào một mục kiểm đo để loại trừ những chẩn đoán về nguyên nhân gây bệnh liệt dưong là do cung cấp máu của động mạch không đủ, thì điều đó không đáng tin cậy lắm. Hơn nữa, nó thực ra không thể làm sáng tỏ bất cứ một tình hình gì về huyết lưu, càng không thê kiểm đo xác định công năng của động mạch dương vật ở trạng thái cương cứng. Do đó, về chẩn đoán, phương pháp này vẫn cần chờ có sự hoàn thiện và nâng cao hơn nữa.