Hành vi liệt dương là gì?

Thế nào là điều trị hành vi liệt dương?

Phương pháp điều trị bệnh liệt dương có rất nhiều, điều trị hành vi chỉ là một phương pháp trong đó. Điều trị hành vi là liệu pháp tâm lí xây dựng trên cơ sở tâm lí học hành vi. Việc ứng dụng phương pháp này trong tâm lí học lâm sàng rất rộng rãi, cũng rất quan trọng. Đối tượng nghiên cứu là những kích thích bên ngoài được quan sát và có thể đo được hoạt động của hành vi và những kích thích dẫn tới những hành vi đó. Xuất phát từ lí luận về hành vi, những hành vi tình dục bình thường và khác thường đều có thể được hiểu là tổng hợp hàng loại hành vi có tính tập quán. Đối vổi những người bệnh liệt dương có tính công năng, tinh thần căng thẳng, lo lắng bất an là một trong những nguyên nhân dẫn tới liệt dương.

Hành vi liệt dương

Ví dụ như một ngày nam giới vừa mới kết hôn, do tinh thần căng thẳng, đêm tân hôn xuất hiện tình trạng thất bại trong giao hợp, sự căng thẳng và thất bại nhiều lần có thể lặp đi lặp lại càng nặng hơn và cố’ định, hình thành bệnh liệt dương. Cũng như vậy, dựa trên căn cứ lí luận về hành vi, có thể thông qua kĩ thuật sửa chữa các loại hành vi khác nhau đế điều trị liệt dương. Lí luận điều trị bằng hành vi cùng với sự phát triển của y học sinh dục cũng đang phát triển không ngừng, những phương pháp mới điều trị bằng y học hành vi cũng không ngừng xuất hiện.

Thế nào là liệu pháp làm thoát ra khỏi sự mẫn cảm của hệ thống hành vi liệt dương?

Trong liệu pháp hành vi liệt dương có một sô” phát sinh căn cứ vào lí luận phản xạ có điều kiện. Trong phương pháp điều trị hành vi, liệu pháp làm thoát ra khỏi mẫn cảm của hệ thống hành vi liệt dương là một loại trong đó, chủ yếu dùng cho những người bệnh liệt dương có tâm tư lo lắng, sợ hãi. Phân thành mấy bước tiến hành sau:

Bước 1: Luyện tập thư giãn cơ bắp: Trong việc làm thoát ra khỏi sự mẫn cảm của hệ thống hành vi liệt dương, cơ bắp có thể thư giãn không là mấu chốt của thành công trong điều trị. Người bệnh trước hết phải thu co chặt được cơ bắp của các bộ phận trong cơ thế, sau đó dần dần thả lỏng cho đến khi toàn thân hoàn toàn thư giãn thoải mái mới thôi. Do đó, trước khi tiến hành điều trị, bác sĩ phải tiến hành chỉ đạo và huấn luyện cơ bản cho người bệnh, để cho họ tưởng tượng ra là mình đang ở trong một hoàn cảnh vui sướng thoải mái.

Bước 2: Phân chia mức độ lo nghĩ. Căn cứ vào sự khác nhau giữa mức độ lo nghĩ của người bệnh, bác sĩ tâm lí giúp người bệnh sắp xếp theo thứ tự nặng nhẹ và để cho người bệnh làm ra những trắc nghiệm tiêu chuẩn để tự đánh giá được mức độ lo nghĩ v.v…

Bước 3: Theo mức độ lo nghĩ mà tiến hành tập luyện thoát ra khỏi sự mẫn cảm của hệ thống hành vi liệt dương. Bác sĩ miêu tả cho người bệnh về tình cảnh thấp nhất có thể gây nên lo nghĩ và yêu cầu người bệnh tưỏng tượng mình ở tình cảnh đó, đồng thời tiến hành huấn luyện. Như vậy có nghĩa là người bệnh dưới những kích thích của sự lo nghĩ ở mức độ thứ nhất này được huấn luyện nhiều lần lặp đi lặp lại cho đến khi người bệnh dù có trong tình cảnh lo nghĩ này vẫn luôn giữ ở mức độ thư giãn hoàn toàn là được. Chò cho đến khi không xuất hiện lo lắng nữa hoặc mức độ lo lắng đã giảm đi rất nhiều, sau đó lại tiến hành huấn luyện ở những mức độ cao hơn đối với tình trạng lo nghĩ. Bất luận là trong tình trạng lo nghĩ ở một mức độ nào đó cũng không thể buông lỏng, thư giãn được thì có thể lại chuyển trở về mức độ thấp ban đầu để huấn luyện lại lần nữa. Khi người bệnh luyện tập được đến mức độ gặp những tình cảnh tưởng tượng ra đáng lo nhất cũng có thể giữ được mức thư giãn thoải mái, thì việc điều trị thoát ra khỏi sự mẫn cảm của hệ thông hành vi liệt dương được coi là thành công.

Phương pháp điều trị hành vi thoát ra khỏi sự mẫn cảm của hệ thống hành vi liệt dương cứ mỗi 3 ~ 4 ngày lại tiến hành huấn luyện một mức độ, mỗi lần điều trị khoảng 30 ~ 40 phút. Nhưng, phương pháp làm thoát ra khỏi sự mẫn cảm của hệ thống hành vi liệt dương cũng có thể bị thất bại. Nguyên nhân là:

  • Huấn luyện làm thư giãn không thành công, người bệnh không thể thả lỏng các bộ phận trong thân thể mình được.
  • Sự phân chia mức độ tình cảnh lo lắng không thỏa đáng, giữa các mức độ có sự chênh lệch nhau rất lớn.
  • Huấn luyện trước khi điều trị cho bệnh nhân của bác sĩ và cung cấp đầu mối của hiện tượng không đúng.

Trong trường hợp nói chung, chỉ cần chú ý tình hình 3 mặt nói trên, tỉ lệ có hiệu quả khi điều trị sẽ được nâng cao lên rất nhiều.

Thế nào là liệu pháp thao tác hành vi liệt dương?

Liệu pháp thao tác là một phương pháp điều trị bệnh được xây dựng trên cơ sỏ nguyên lì phản xạ có điều kiện có tính thao tác của Skinner. Hành vi thao tác là chỉ hành vi thông qua sự điều khiển và cải biến môi trường hoàn cảnh của bản thân cơ thể để sản sinh ra hành vi có hiệu quả tích cực đối với bản thân mình.

Thực thi cụ thể của liệu pháp thao tác có hai nguyên tắc cơ bản. Một là làm mạnh hóa tích cực. Có nghĩa là, sau khi xuất hiện một hành vi mong đợi, lập tức áp dụng biện pháp cổ vũ khuyến khích, để cho hành vi này một lần nữa xuất hiện và được củng cô”. Trong quá trình làm mạnh hóa tích cực, không những phải định ra hành vi mong đợi cụ thể, mà còn phải căn cứ vào nhu cầu của người bệnh chọn nhân tô” làm mạnh hóa thích hợp nhất. Thứ hai là miêu tả, tạo dựng hành vi. Điều này đòi hỏi phân chia hành vi mong đợi thành một sô” bộ phận, nhằm đúng thật cụ thể từng bộ phận để làm mạnh hóa một cách tích cực.

Xét về thời gian làm mạnh hóa, hiệu quả mạnh hóa có tính tức thòi tương đối tốt, xét và phương thức làm mạnh hóa, hiệu quả làm mạnh hóa có tính gián đoạn tương đốì tốt. Gọi là làm mạnh hóa có tính gián đoạn là không phải cứ mỗi lần hành vi mong đợi xuất hiện đều có thể làm mạnh hóa được, như vậy, có thể phòng tránh tác dụng xuất hiện mạnh hóa quá mức.

Do vậy, điều trị đốì với bệnh liệt dương, nhất là bệnh liệt dương do nhân tô” tinh thần gây nên, các biện pháp và kĩ xảo khác nhau trong việc ứng dụng liệu pháp hành vi có được hiệu quả điều trị nhất định.